ΚΕΝΤΗΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Μέθοδος & Ποιότητα

Με την μέθοδο του κεντήματος καταφέρνουμε να αποτυπώσουμε το λογότυπο σας με ακρίβεια χρησιμοποιώντας όσα χρώματα θέλουμε.

Οι κλωστές που χρησιμοποιούμε είναι πολυεστερικές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην ξεβάφουν με τα πλυσίματα πάνω στο ρούχο που έχουμε κεντήσει.

Μακέτα

Η κατασκευή της μακέτας γίνεται 1 φορά (χρέωση) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην συνέχεια για όσες χρήσεις επιθυμούμε.

Χρέωση κεντήματος

Η χρέωση υπολογίζεται ανά τεμάχιο και  βάσει του αριθμού βελονιών που απαιτούνται.

*Για τον υπολογισμό του κόστους με την μέγιστη ακρίβεια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.