ΠΛΥΣΙΜΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Θα προτείναμε το πλύσιμο των στολών να γίνεται σε όσο το δυνατόν χαμηλότερες θερμοκρασίες ( Μέχρι 60 βαθμούς), εάν δεν υπάρχει λόγος αποστείρωσης για να αποφεύγεται η γρήγορη αλλοίωση των ρούχων.

Τα χειρουργικά ρούχα μπορούν να πλυθούν σε μεγάλες θερμοκρασίες ( και κλιβανισμός για αποστείρωση), επειδή τα υφάσματα που χρησιμοποιούμε ειναι sanforize και δεν υπάρχει κίνδυνος σημαντικής μεταβολής των διαστάσεων τους.

Το στέγνωμα καλό είναι να γίνεται με φυσικό τρόπο και όχι σε στεγνωτήρια για την καλύτερη συντήρηση των ρούχων.

*Η χρήση χλωρίνης και απορρυπαντικών πρέπει να γίνεται με προσοχή.